García-Bermúdez, R. J., B. Bertado-Cortés, y R. Carrera-Pineda. «Magnetic Resonance Poor Prognostic Factors in Mexican Multiple Sclerosis Patients». Revista Ecuatoriana De Neurología, vol. 30, n.º 1, enero de 2021, p. 46, doi:10.46997/revecuatneurol30100046.